Lampiony štěstí - návod k použití:

 • Vybalte lampion štěstí z ochranné folie. (Můžete na něj namalovat obrázek nebo napsat přání.)
 • Opatrně rozložte lampion štěstí, chyťte ho za obroučku a krouživým pohybem naplňte vzduchem.
 • Vyndejte z obalu přiložený hořák a pomocí drátků jej připevněte na drátěný kříž (provléknout stočený drátek a roztáhnout). Ujistěte se, zda je hořák dobře připevněn, aby nedošlo k případnému oddělení či spadnutí hořáku.
 • Podpálení
  • Jedna osoba: Držte lampion štěstí spodní stranou vzhůru (papírová část volně visí k zemi) a zapalte připevněný hořák. Jakmile začne hořák hořet sám, opatrně otočte lampion, tak, že budete držet zároveň spodní část s hořákem i horní okraj lucerny, aby nedošlo k udušení ohně nebo propálení materiálu lucerny.
  • Dvě osoby: Jedna drží roztažený lampion štěstí za její horní okraj a druhá zespodu podpaluje hořák.
 • Držte lampion štěstí za jeho vrchol a přidržujte obroučku u země. Čekejte, dokud se nenaplní horkým vzduchem a nezačne sám stoupat.
 • Jakmile ucítíte, že již dochází k samovolnému odletu, pusťte lampion štěstí a sledujte jeho odlet.

TIP pro vypouštění lampionů / luceren

 • Rychlost odletu záleží na teplotě vzduchu uvnitř lucerny. Necháte-li vzduch déle ohřívat, vyletí lucerna rychleji, naopak pokud lucernu pustíte hned, jak to je možné, lucerna pomalu příjemně odlétá.
 • Pokud vypouštíte lucerny u ohně, můžete podpořit jejich stoupání tím, že je vypustíte nad ohněm, ten produkuje rychle stoupající teplý vzduch.

Bezpečnostní pokyny vypouštění lampionů štěstí

 • Použití a vypouštění lampionů štěstí je výhradně na vlastní zodpovědnost.
 • Lampiony štěstí jsou určeny pouze a výhradně pro venkovní účely.
 • Lampiony štěstí jsou určeny pouze pro dospělé osoby. Dochází zde k manipulaci s otevřeným ohněm.
 • Hořák zapalujte vždy nad nehořlavým povrchem (např. beton, asfalt …)
 • Nevypouštějte lampiony štěstí v blízkosti čerpacích stanic, hořlavin či výbušnin. Dále také v blízkosti lesa, suchých porostů či stožárů vysokého napětí.
 • Nenechávejte v blízkosti vypouštění lampiónů děti bez dozoru. Svěřte pouštění lampionu štěstí dospělým osobám.
 • Manipulaci s lampiony štěstí nesmí provádět osoby pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.
 • Pokud budete vypouštět více, jak větší množství lampionů štěstí (festivaly o stovkách a tisíci kusech) je nutné předem požádat o povolení příslušné orgány.
 • Nebeskou poštu vypouštějte pouze za bezvětří. Nepoužívejte ani za deště či sněžení.
 • Vypouštění thajských luceren je zakázáno v blízkosti letišť a míst s letovým provozem nejméně 1,5 km vzdáleného a 50 km u mezinárodních letišť.
 • Thajské lucerny v celé Evropské unii používáte výhradně na vlastní nebezpečí a plně zodpovídáte za případné škody.
 • Obal i ostatní části nebeské pošty nejsou poživatelné a neskladujte je v blízkosti dětí – hrozí nebezpečí udušením.